Retningslinjer for personvern

1. Tjenester og personopplysningsansvarlig

Disse retningslinjene for personvern gjelder for tjenester («tjenesten», «tjenestene») levert av

Booktech AS («Databehandler»), org. nr.: 929495330, kontaktadresse: privacy@booktech.no, nettside: https://www.booktech.no.

Noen av tjenestene som kan leveres er drift av nettsider, Cloud Booking, Cloud App Framework, med flere.

Disse retningslinjene for personvern gjelder for alle våre digitale tjenester, inkludert Cloud Booking, Cloud App Framework, nettsider med flere.

Personopplysningsansvarlig

COMPANY_NAME (”Personopplysningsansvarlig”, ”vi”, «oss»), org. nr.: COMPANY_ORGNO, kontaktadresse: COMPANY_EMAIL, nettside: COMPANY_WEBSITE

Vi er personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

2. Generelt

Disse retningslinjene for personvern («retningslinjene») beskriver hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger. Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi vil med disse retningslinjene vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du bestiller eller gjennomfører en booking via tjenestens hjemmeside, kontakter support eller når du på annen måte har kontakt med oss. Informasjonen som samles inn fra deg i forbindelse med bestillinger/booking kreves for at du skal kunne inngå avtale med oss og for at vi skal kunne levere våre tjenester.

Hvis du bruker våre tjenester via en tredjepart, f.eks. via en widget på en ekstern nettside samler vi og behandler vi opplysninger.

4. Hvilke opplysninger behandler vi om deg?

De personopplysningene vi samler inn og behandler om deg i egenskap av kunde som gjennomfører kjøp, benytter tjenestene vi leverer og benytter våre support-tjenester er:

 • E-post
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av hjemmesiden

Cloud Booking

 • Opplysninger om dine bestillinger/bookinger, blant annet:
  • Tidspunkt
  • Antall gjester
  • Beløp
  • Kommentarer
 • Brukerlogg når du gjør visse handlinger på brukerkontoen din som å endre passord.

For leverandører

For leverandører lagrer vi også følgende informasjon når det er nødvendig:

 • Kontonr
 • Personnr / Org.nr hvis dette må oppgis pga rapportering til skatteetaten.

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Vi behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsakelig behandler vi dine personopplysninger for å:

 • Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, så som gjennomføring av kjøp, fakturering og levering av support;
 • Muliggjøre allmenn kundepleie og kundeservice, som å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger;
 • Gi informasjon og rette markedsføring
 • Håndtere kundeforholdet og yte våre tjenester;
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetbrev samt på nettet;
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner;
 • Forhindre bedragerier og utføre risikovurderinger; samt
 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslovgiviningen.

Opplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling relatert til kjøp av tjenester.

6. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Dine personopplysninger lagres hos oss så lenge det er nødvendig å lagre dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i henhold til disse retningslinjene. Vi kan komme til å lagre opplysningene lengre om det trengs for å overholde lovkrav eller for å sikre våre rettslige interesser, for eksempel om det pågår en juridisk prosess.

For registrerte brukere så lagrer vi opplysningene så lenge du har konto.

For andre så lagrer vi opplysningene i maksimalt 5 år.

7. Hvem deler vi personlige opplysningene dine med?

Vi kan komme til å gi videre dine opplysninger til tredjepart, som til våre leverandører av kort- og kommunikasjonstjenester.

Tredje part som vi videreformidler informasjon til eller på annen måte gir informasjon om en kunder får kun benytte informasjonen med formål om å selge og markedsføre våre tjenester eller med formål om å levere tjenester med tilknytning til våre avtale med deg som kunde eller bruker.

Personopplysninger kan videre komme til å blir videreformidlet av oss hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta våre rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller bli oppmerksom på bedragerier og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

Vi kan komme til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, hvis noen av våre leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer vi til å iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og også iverksette slike tiltak som måtte være nødvendig for å lovilig måte å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredje part om vi ikke har din tillatelse til det.

8. Endring av Retningslinjene for Personvern

Vi har rett til når som helst å endre disse Retningslinjene for Personvern uten varsel.

9. Dine rettigheter

Vi er ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi kommer, på forespørsel fra deg eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

Du har rett til å kreve tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over den behandlingen som vi gjennomfører med tanke på dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles. En gang i kalenderåret har du rett til, ved hjelp av en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta et registerutdrag om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er utlevert til eller skal videreformidles til. Du har også rett til i registerutdraget få informasjon om hvor opplysningene er hentet hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusive profilering) samt den planlagte perioden opplysningene kommer til å bli lagret eller kriteriene som benyttes for å fastslå denne perioden. Du har videre rett til i registerutdraget å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.

Vi kommer, på forespørsel fra deg, til, så hurtig som mulig, å rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.
Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lengre er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan likevel finnes lovkrav som pålegger oss ikke umiddelbart å slette personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge lovgivningen.

Du har rett til å sende inn klage angående behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

10. Cookies

Hva er cookies, og hvordan fungerer de?

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ber om å få lagre i datamaskinen din. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i cookies kan brukes for å følge brukerens surfing.

Det finnes to typer cookies. Den ene typen lagrer en fil i lengre tid i datamaskinen din. Den brukes for eksempel til funksjoner som forteller om hva som er nytt siden brukeren sist besøkte det aktuelle nettstedet. Den andre typen cookies kalles sessioncookies. Når du er inne på en side, lagres denne cookie midlertidig i datamaskinens minne for å for eksempel holde rede på hvilket språk du har valgt. Sessioncookies lagres ikke i lengre tid på datamaskinen, men forsvinner når du lukker nettleseren. (Kilde: Post- og Teletilsynet, http://www.npt.no).

Vi bruker sessioncookies. Den er aktiv så lenge nettleseren er åpen. Hvis du åpner en ny nettleser, skapes en ny sesjonscookie.

Vi lagrer også annen informasjon i cookies. Vi lagrer blant annet en tilfeldig verdi som vi bruker for å hente innstillingene dine (f.eks. automatisk innlogging, sortering i lister osv.) i en database.

11. Informasjonskapsler fra kommersielle tredjepartsaktører

Vi bruker informasjonskapsler fra tredjepartsaktører (Google, Facebook, mm) for å kunne gi våre brukere/kunder en god brukeropplevelse.

Vi bruker Google Analytics til å:

 • Identifisere unike brukere
 • Huske antall og tidspunkt for tidligere besøk
 • Finne ut hvor brukere kommer fra
 • Bestemme start og slutt på et besøk

Hvis du surfer nettet som innlogget bruker på Google, så vil Google prøve å danne seg et bilde av hvem du er og hva du interesserer deg for. Ønsker du å se denne profilen, endre den, eller slette data i profilen så kan du besøke annonseinnstillingene til Google.

Les mer om Facebooks personvern på facebook.com

12. Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse Retningslinjene for Personvern, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil be om et registerutdrag. Vår kontaktinformasjon finner du i punkt 1.

Disse retningslinjene ble sist endret 06.11.2022.