Retningslinjer for personvern

1. Formål og personopplysningsansvarlig

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger.

Personopplysningsansvarlig: Booktech AS, org. nr.: 929495330, kontaktadresse: privacy@booktech.no

Booktech AS (”Personopplysningsansvarlig”, ”vi”, «oss«) er personopplysningsansvarlig for vår behandling av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

2. Generelt

Disse retningslinjene for personvern («retningslinjene«) beskriver hvordan vi samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger.

Retningslinjene gjelder også for våre kunder som vi leverer nettsider til.

2.1 Retningslinjene for Personvern gjelder for besøk på hjemmesiden og eventuelt andre handlinger utført på nettsidene, f.eks. bruk av kontaktskjema.

2.2 Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi vil med disse retningslinjene vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal kunne besøke vår hjemmeside, benytte våre tjenester eller kontakte oss for support må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du besøker vår nettside, kontakter support eller når du på annen måte har kontakt med oss.

4. Hvilke opplysninger behandler vi om deg?

De personopplysningene vi samler inn og behandler om deg hvis du bruker kontaktskjema på nettsiden:

 • E-post
 • Navn
 • Telefonnr
 • Melding

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Vi behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsakelig behandler vi dine personopplysninger for å:

 • Muliggjøre allmenn kundepleie og kundeservice, som for å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger;
 • Gi informasjon og rette markedsføring
 • Håndtere kundeforholdet og yte våre tjenester;
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsluttbrukerrev samt på nettet;
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner;
 • Forhindre bedragerier og utføre risikovurderinger; samt
 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslovgiviningen.

Opplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling relatert til kjøp av tjenester.

6. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

6.1 Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på ulike juridiske grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler blant annet dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde, så som for å gjennomføre bestillinger, kjøp og for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, så som forenklet administrasjon og ordrehistorikk. Med støtte i dette juridiske grunnlaget behandler vi også opplysninger om deg, så som dine kjøp, din atferd på vår hjemmeside, din samhandling med vi samt din interesse for våre tilbud og tjenester for å kunne oppfylle vår forpliktelse til å gi deg personlige tilbud.

6.3 En del av den behandlingen av personopplysninger som vi utfører bygger på en såkalt interesseavveiing. Dette gjelder eksempelvis den behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre tjenester samt forå å foreta en begrenset segmentering av kunder, for eksempel basert på totale innkjøpssummer. vi behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i en interesseavveiing og utfører ingen behandling som utgjør profilering med støtte i en interesseavveiing.

6.4 I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunna oppfylle regnskapslovens krav.

7. Oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger

Formål Juridisk grunnlag Kategorier av personopplysninger Lagringstid
For å markedsføre oss og våre samarbeidspartneres produkter via e-post Interesseavveiing
 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Informasjon om bruk av våre tjenester.
Så lenge du ikke melder av nyhetsbrevet

8. Profilering

8.1 Vi kan behandle dine personopplysninger via profilering hvis du har en brukerkonto. Hvis du har en brukerkonto analyseres informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt og våre andre tjenester, opplysninger om dine kjøp for å kunne gi deg gode tilbud eller forbedre våre tjenester.

8.2 Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger via profilering. Dette gjør du ved å sende epost til adressen oppgitt i punkt 1. Når vi har mottatt din melding kommer vi til å opphøre med å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

9. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

9.1 Dine personopplysninger lagres hos oss så lenge det er nødvendig å lagre dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i henhold til disse retningslinjene. Vi kan komme til å lagre opplysningene lengre om det trengs for å overholde lovkrav eller for å sikre våre rettslige interesser, for eksempel om det pågår en juridisk prosess.

9.2 Vi lagrer opplysninger om brukere så lenge brukeren har en brukerkonto.

9.3 Vi lagrer opplysninger om andre brukere i maksimalt 24 måneder.

10. Hvem deler vi personlige opplysningene dine med?

10.1 Vi kan komme til å videregi dine opplysninger til tredjepart, som til våre leverandører av kort- og kommunikasjonstjenester.

10.2 Tredje part som vi videreformidler informasjon til eller på annen måte gir informasjon om en kunder får kun benytte informasjonen med formål om å selge og markedsføre våre tjenester eller med formål om å levere tjenester med tilknytning til våre avtale med deg som kunde eller bruker.

10.3 10.3 Personopplysninger kan videre komme til å blir videreformidlet av oss hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta våre rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller bli oppmerksom på bedragerier og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

10.4 Vi kan komme til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, hvis noen av våre leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer vi til å iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og også iverksette slike tiltak som måtte være nødvendig for å lovlig måte å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

10.5 Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredje part om vi ikke har din tillatelse til det.

11. Endring av Retningslinjene for Personvern

11.1 Vi har rett til når som helst å endre disse Retningslinjene for Personvern. Vi kommer til, med rimelig varsel, å underrette deg ved endringer av Retningslinjene for Personvern. Hvis du ikke godtar endringene har du rett til å si opp avtalen med oss før de endrede Retningslinjene for Personvern trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte oss. Kontaktopplysningene finner du under punkt 1.

12. Beskyttelsen av dine personopplysninger

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi har derfor iverksatt de sikkerhetstiltakene som er nødvendige for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, endring og sletting. Eksempelvis lagres alle opplysninger om brukere i en database som er beskyttet av tilgangsstyring og brannmur.

13. Dine rettigheter

13.1 Vi er ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.

13.2 Vi kommer, på forespørsel fra deg eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

13.3 Du har rett til å kreve

 1. Tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over den behandlingen som vi gjennomfører med tanke på dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles. En gang i kalenderåret har du rett til, ved hjelp av en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta et registerutdrag om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er utlevert til eller skal videreformidles til. Du har også rett til i registerutdraget få informasjon om hvor opplysningene er hentet hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusive profilering) samt den planlagte perioden opplysningene kommer til å bli lagret eller kriteriene som benyttes for å fastslå denne perioden. Du har videre rett til i registerutdraget å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.
 2. Rettelse av dine personopplysninger. Vi kommer, på forespørsel fra deg, til, så hurtig som mulig, å rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.
 3. Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lengre er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan likevel finnes lovkrav som pålegger oss ikke umiddelbart å slette personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge lovgivningen.
 4. Begrensning av behandling. Det innebærer at dine personopplysninger markeres slik at de blir behandlet for bestemte avgrensede formål. Du kan blant annet kreve begrensning når du mener at opplysningene dine er feilaktige og du har krevd retting i samsvar med punkt 13.3 b). I den perioden opplysningenes korrekthet utredes, kommer behandlingen av dem til å være begrenset.

13.4 Vi kommer til å underrette hver mottaker i tilfeller der dennes personopplysninger er videreformidlet i samsvar med punkt 10 over om eventuelle rettelser eller sletting av opplysninger samt begrensning av behandling av opplysninger.

13.5 Du har rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene som utføres med støtte i interesseavveiing. Hvis du protesterer mot slik behandling kommer vi til å fortsette behandlingen hvis det foreligger berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

13.6 Hvis du ikke vil at vi skal behandle dine personopplysninger for direktemarkedsføring har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å sende en e-post til adressen oppgitt i punkt 1 . Når har vi mottatt din innvending kommer vi til å opphøre med å behandle personopplysningene for slik markedsføringsformål.

13.7 Du har rett til å sende inn klage angående behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

14. Cookies

14.1 Hva er cookies, og hvordan fungerer de?

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ber om å få lagre i datamaskinen din. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i cookies kan brukes for å følge brukerens surfing.

Det finnes to typer cookies. Den ene typen lagrer en fil i lengre tid i datamaskinen din. Den brukes for eksempel til funksjoner som forteller om hva som er nytt siden brukeren sist besøkte det aktuelle nettstedet. Den andre typen cookies kalles sessioncookies. Når du er inne på en side, lagres denne cookie midlertidig i datamaskinens minne for å for eksempel holde rede på hvilket språk du har valgt. Sessioncookies lagres ikke i lengre tid på datamaskinen, men forsvinner når du lukker nettleseren. (Kilde: Post- og Teletilsynet, http://www.npt.no).

14.2 Hva bruker vi cookies til?

Vi bruker to typer cookies.

1. Vi bruker sessioncookies. Den er aktiv så lenge nettleseren er åpen. Hvis du åpner en ny nettleser, skapes en ny sesjonscookie.

2. Vi lagrer også annen informasjon i cookies. Vi lagrer blant annet en tilfeldig verdi som vi bruker for å hente innstillingene dine (f.eks. automatisk innlogging, sortering i lister osv.) i en database.

Du kan bruke vår nettside fullt ut selv om du ikke aksepterer sessioncookies.

 • Du kan lese informasjon

I cookien vi bruker lagres ingen personlig informasjon og/eller informasjon relatert til hvilke sider du besøker.

14.3 Informasjonskapsler fra kommersielle tredjepartsaktører

Vi bruker informasjonskapsler fra tredjepartsaktører (Google, Facebook, mm) for å kunne gi våre brukere/kunder en god brukeropplevelse.

Vi bruker Google Analytics til å

 • Identifisere unike brukere
 • Huske antall og tidspunkt for tidligere besøk
 • Finne ut hvor brukere kommer fra
 • Bestemme start og slutt på et besøk

Hvis du surfer nettet som innlogget bruker på Google, så vil Google prøve å danne seg et bilde av hvem du er og hva du interesserer deg for. Ønsker du å se denne profilen, endre den, eller slette data i profilen så kan du besøke annonseinnstillingene til Google.

Les mer om Facebooks personvern på facebook.com

15. Kontaktinformasjon

15.1 Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse Retningslinjene for Personvern, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil be om et registerutdrag. Vår kontaktinformasjon finner du i punkt 1.

16. Siste endret dato

Disse retningslinjene ble sist endret 06.11.2022.