Personvernregler for appen CB Event

Kameratilgang

Appen trenger tilgang til kameraet for å kunne lese QR-koder.